Nabízené služby

Psychoterapie – Kognitivně behaviorální terapie vychází z předpokladu, že u většiny psychických problémů dojde ke zlepšení tím, že se identifikují a změní chybné a porušené představy, myšlenky a chování.

Poradenství – jedná se o jednorázové poskytování konzultací, které reagují na aktuálně řešený problém. Zaměřuje se na řešení dané životní události.

Krizová intervence – je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující.

Supervize – v kognitivně-behaviorální terapii (KBT) je chápána jako systematická spolupráce supervidovaného se supervizorem zaměřená na zvýšení terapeutických kompetencí terapeuta při práci s konkrétními klienty. Prvotním účelem supervize je zvýšení hodnoty terapeutického procesu v nejlepším zájmu klienta. (http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=703)

Služby jsou určeny především osobám, které prožívají:

 • pocity nespokojenosti a nejistoty
 • paniku
 • úzkostné poruchy
 • stres
 • akutní nebo dlouhodobou krizi
 • fobie
 • problémy ve vztazích
 • sexuální problémy
 • potíže s intimitou
 • poporodní nepohodu
 • závislosti
 • smutek
 • truchlení
 • a další…