O mně

Mgr. Hana Zápotočná (roz. Žilincová)

  • Kognitivně behaviorální terapeutka, krizová interventka, vysokoškolská vyučující, supervizorka ve výcviku, koordinátorka poradenských služeb a lektorka.
  • Magisterské vzdělání získala na Univerzitě Karlově v Praze. Dále je absolventkou kompletního výcviku v krizové intervenci (Déčko Liberec z. s.) a akreditovaného pětiletého systematického psychoterapeutického výcviku v kognitivně-behaviorální terapii (KBT) pod vedením prof. MUDr. Jána Praška, CSc. a prim. MUDr. Petra Možného (Mezinárodní institut KBT Odyssea).
  • Aktuálně je frekventantkou tříletého supervizního psychoterapeutického výcviku v kognitivně-behaviorální terapii (Mezinárodní institut KBT Odyssea).
  • V současné době působí jako psychoterapeutka v INTEGRAČNÍM CENTRU SASOV z. ú., jehož posláním je podpora a pomoc osobám s poruchami autistického spektra. Zároveň vyučuje pedagogické a psychologické předměty na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě a má soukromou terapeutickou praxi pro děti a dospělé.

Odkazy

Členství

  • Je členkou České společnosti kognitivně behaviorální terapie (ČSKBT) a České asociace pro psychoterapii (ČAP).